Tipikus esetek

Tipikus esetek:

⇒Új építésű társasházba költözve a tulajdonos erős áthallást észlel a szomszédos lakásokból. KÖZJEGYZŐI NEMPERES ELJÁRÁSBAN való kirendelés alapján a szakértő behatárolja a hiba okát, a kijavítás módját és a várható költségeket. Az eladó (ingatlanfejlesztő) a szakvélemény nyomására elvégzi a hibajavítást.

⇒ A felek között kialakult vita elmérgesedik. A kivitelező levonul az építkezésről. A felek által vélt készültség, és az ennek nyomán járó számla kifizetés mértéke eltérő. A szakértő MEGBÍZÁS ALAPJÁN  felméri az elkészült munkarészeket,  elemzi a minőséget, és ennek alapján javaslatot tesz a kivitelező jogos járandóságára. Felek a kimunkált összeget elfogadják.

⇒  A kivitelező vállalat nagyberuházás során, a műszaki átadás-átvétel előtt, felszámolási eljárás alá kerül, az alvállalkozói kifizetések megtorpannak, a létesítmény átadhatatlanná válik. KÖZJEGYZŐI, majd a második szakaszban BÍRÓSÁGI KIRENDELÉS alapján a szakértő elemzi az elkészült munkákat. Számvetést készít a kifizethető, és a befejezés érdekében más kivitelezővel elvégzendő munkák költségére. A Bíró a perben a szakértői számítás eredményeként hoz ítéletet.

⇒A NAV a végelszámolás stádiumába került cég apportált ingatlanának értékét irreálisan magasan állapítja meg. A cég jogtanácsosának felkérésére (MEGBÍZÁS) a szakértő vizsgálja az ingatlan valós szabadpiaci forgalmi vagyonértékét. A NAV az értékelést elfogadja.

⇒  A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) bizonyos ingatlan alapok kezében lévő fejlesztések és ingatlan adásvételét kifogásolja. Szakértői MEGBÍZÁS alapján a szakértő elvégzi az ingatlanok – visszamenőleges időpontra vonatkozó – piaci érték elemzését. Ennek alapján a KEHI, ahol a gyanúja valósnak minősült, vádemelési javaslattal él. Más ingatlanok esetében elfogadja, hogy a szakértői elemzés a korabeli szerződések értékadatait igazolja.

⇒ A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdaságvédelmi Osztálya vizsgálatot folytat félszáz szoc-pol támogatással épült családi ház esetében. KIRENDELÉS ALAPJÁN a szakértő minden ingatlan esetében ellenőrzi, hogy a  befektetett érték (anyagok, és munkadíjak) megfelelnek-e a bank által folyósított támogatásnak és költségvetésnek. A nyomozó hatóság a szakértői vélemény tükrében teszi meg vádemelési javaslatát.

⇒Családi házas ingatlan, haláleset következtében több tulajdoni ágra bomlik. A tulajdonosok nem egyeznek meg az építés – bővítés során keletkezett értéknövekedésben, így a tulajdoni hányadok kialakulásában. A Bíróság KIRENDELÉSE ALAPJÁN a szakértő felméri a rekonstruált eredeti állapotot, az elvégzett fejlesztéseket, és javaslatot tesz a megváltozott tulajdoni hányadokra, illetve az érték elszámolásra. A Bíróság ennek alapján első fokú ítéletet hoz.

⇒Társasház panel lakóépület erkélyeinek beázása folytán a közös képviselő keresetet nyújt be a Bíróságnál. A szakértői feladat: elhatárolni a közös, illetve a lakás albetét külön tulajdonára vonatkozó fizetési kötelezettséget. A KIRENDELÉS útján készült szakértői vélemény alapján a Bíróság Ítéletet hoz.

⇒Fővárosi közmű vállalat jelentős kiterjedésű és értékű épületállománnyal rendelkezik. A szakértői (team) MEGBÍZÁS ALAPJÁN elkészíti az épületek felmérési terveit, és a jellemző műszaki adatokra vonatkozó kimutatást: (PL.. Hány m2 hideg- és melegpadló burkolat, csempe, hány db. belső ajtó, mennyi homlokzati felület, tető, stb. van épületenként és összesen a birtokában?)

⇒Foghíjbeépítés esetében az építési hatóság előírja a környező épületben lévő lakások, helyiségek állapotrögzítő felmérését, dokumentálását, a később okozott károk visszakereshetősége érdekében. A szakértő MEGBÍZÁS ALAPJÁN felméri és rögzíti a lakások, helyiségek állapotát, statikai helyzetét. A beruházás befejezését követően visszakereshető a követelés szerinti műszaki részlet, ezzel elejét lehet venni a spekulációs célú nyerészkedésnek.