Magánszakvélemény

Szakértői bizonyítás az új Polgári Perrendtartásban

 

Az új PP drámai változásokat hozott a polgári ügyek kereset-előkészítésében, és ez még csak a kezdet. A Perrendtartás új alapokra helyezte a szakértői munkát is, és úgy tűnik, aki már a keresetet jól alátámasztja magánszakértői véleménnyel, az már szinte az „ítéletet szerkesztette meg”.

A szakértő és az ügyvéd szoros együttműködése-, együtt gondolkodása erős pertaktikai elemmé vált, az aggálytalan szakvélemény elérése érdekében. Mert abban ne bízzunk, hogy az ellenfél ügyvédje nem tesz meg mindent a szakvélemény „aggályos” minősítése érdekében.

  1. 302. § [A magánszakértői vélemény]

(1) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik a fél a megbízása alapján eljáró szakértő (a továbbiakban: magánszakértő) által készített szakvélemény (a továbbiakban: magánszakértői vélemény) benyújtását indítványozhatja.

(2) Ha a bíróság az indítványnak helyt ad, a fél köteles a magánszakértői véleményt a bíróság felhívásában meghatározott határidőn belül benyújtani.

(3) A bizonyító fél ellenfele akkor jogosult magánszakértői vélemény benyújtását indítványozni, ha a bizonyító fél magánszakértői vélemény benyújtását indítványozza.

(4) Több bizonyító fél, illetve a bizonyító fél több ellenfele ugyanazon szakkérdés vonatkozásában csak egy magánszakértőt alkalmazhat.

(5) Kirendelt szakértő vagy más eljárásban kirendelt szakértő alkalmazásának az indítványozása esetén ugyanazon szakkérdés vonatkozásában már nincs helye magánszakértő alkalmazásának.