Megbízás

Az igazságügyi szakértőt a hivatalos szervek kirendelésén túl, személyek, gazdálkodó szervezetek is megbízhatják kompetenciába tartozó szakkérdés vizsgálatával. Ennek alapján előkészíthető egyezség, vagy eldönthető a jogi útra terelés, perindítás.

Megbízó lehet:

  • Az építéssel (vásárlással) hátrányosan érintett, vagy károsodott magánszemély
  • Gazdálkodó szervezet – cég, alapítvány
  • Vagy ezek jogi képviselője

A szakértő a megbízás során minden vele közölt adatot szolgálati titokként köteles kezelni és harmadik fél részre nem adja ki.